Banatul – Romanian Cultural Centre

Romanian cultural centre “BANATUL” – a group of Romanians, which came almost 40 years ago from the wonderful ethnic region of Banat.

Romanian cultural centre “BANATUL” –  a group of Romanians, which came almost 40 years ago from the wonderful ethnic region of Banat, that gathered together and formed the Romanian Cultural Center “Banatul”.

They decided to buy a building, which had a double purpose: a church and a cultural center. We have also a great choir which enhances Holy Liturgy each Sunday. The folk dance groups enchant us every time we have a cultural event. The soccer teams participates in local competitions. All these things like many other activities, describe in words that are too small to show the wealthy, spiritual, and cultural life of this tiny Romanian island located thousands of miles away from our natal homeland.,

Asociaţia Culturală Română “BANATUL” – un grup de români veniţi peste 40 de ani din frumoasa regiune folcloricã Banat, au luat iniţiativa şi au constituit Societatea Culturală Banatul.

După un timp s-a luat hotărîrea sa se cumpere un imobil care a servit cu dublu  scop şi biserică şi centru cultural. Slujbele sunt înfrumuseţate de corul bisericii in care cinta cu mult talent şi dăruire enoriasi ai bisericii. Formaţiile de dansuri populare ne încîntă de fiecare dată cînd avem o manifestare culturală. Echipele de fotbal participă in campionatele locale. Toate aceaste ca şi multe alte activităţi, descriu în cuvinte care sunt prea sărace se arate bogata viaţa spirituală şi culturală a acestei  insule de românism situat la cîteva mii de mile distanţă de patria mumă.

2150 Bleams Road, Kitchener, Ontario,  N2E 4K5

info@kw-banat.org

http://www.kw-banat.org/

Written By